nieuws

18 mrt 2003, 00:12

Varen van Zuidlaardermeer naar Oost-Groningen mogelijk al na de zomer

De besluitvorming over de vaarverbindingen van het Zuidlaardermeer naar Oost-Groningen verloopt sneller dan verwacht. Het college van GS heeft inmiddels haar bijdrage van 1.7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Provincie Drenthe en de gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben positief geadviseerd. De gemeenten Aa en Hunze en Veendam, alsmede het Waterschap Hunze en Aa's zullen de komende maanden een besluit nemen. Een uitspraak over de aangevraagde subsidie uit het KOMPAS-programma en van de Stichting Recreatietoervaart wordt in de maand april verwacht. Na de zomer kan waarschijnlijk al worden gestart met de voorbereiding van de vaarverbindingen.
Onlangs heeft de Provincie Groningen, samen met de Provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa's en de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en de Drentse gemeente Aa en Hunze het plan "Van Turfvaart naar Toervaart" gepresenteerd. Het plan is een onderdeel van de "Agenda voor de Veenkoloniën". Op 27 februari jl. zijn de besturen en leden van deze partijen uitgebreid ingelicht over het plan. Dit plan omvat het bevaarbaar maken van het kanalenstelsel tussen het Zuidlaardermeer, Hoogezand en Bareveld. Tevens zal een nieuw verbindingskanaal gegraven worden tussen Veendam en het Kieldiep. Met dit plan worden de Leinewijk, het Kieldiep en het Grevelingskanaal weer bevaarbaar en in oude luister hersteld. Deze karakteristieke kanalen ademen een heel eigen sfeer: bruggen en sluizen zullen in oude staat worden hersteld, zodat de cultuurhistorie van de streek een flinke oppepper krijgt. Het plan kost in totaal ca. 18,4 miljoen euro.
Het plan is inmiddels positief beoordeeld door de Provincies Groningen en Drenthe. Ook de raadscommissie van de gemeente Hoogezand heeft onlangs positief geadviseerd over het plan. De gemeenten Aa en Hunze en Veendam zullen, evenals het Waterschap Hunze en Aa's, binnen een aantal weken een besluit nemen over het plan. De realisering van de vaarverbindingen kan rekenen op een breed draagvlak. Onlangs bleek via een ANWB-enquête "Recreatie in de Veenkoloniën" van de ANWB Regio Noord, dat veel inwoners van de Veenkoloniën de vaarrecreatie duidelijk zien als een van de mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker te maken en verder te ontwikkelen. Op de stelling "enkele oude kanalen, monden en wijken in de veenkoloniën moeten worden hersteld om de vaarmogelijkheden uit te breiden" reageerden de respondenten overwegend positief. 35 % Is het eens met deze stelling, 27 % is het zelfs zeer eens met de stelling. Als het plan financieel rond is, zullen de bewoners van het gebied worden geïnformeerd over het plan. Het plan is op hoofdlijnen klaar, maar uiteraard moeten er nog vele zaken verder uitgewerkt worden. Verdere invulling van het plan vindt plaats middels overleg met de bewoners. De voorbereiding van de vaarverbindingen zal mogelijk al meteen na de zomer van start gaan.