nieuws

08 okt 2001, 00:12

Vanavond demonstratie tegen aanvallen op Afghanistan

Maandagavond vindt er om 20.00 uur bij de Martinikerk een fakkeloptocht plaats als reactie op de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan. De optocht wordt georganiseerd door het comité Stop de Oorlog. Het comité veroordeelt de aanslagen in de VS maar is van mening dat een grootschalige militaire actie nog veel meer onschuldige slachtoffers meebrengt. Bovendien vreest de actiegroep dat de aanvallen in Afghanistan tot nieuwe terreuracties zullen leiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zondagavond kwam het comité ook al bij de Martinikerk bijeen. Onder het motto Stop de Oorlog, Stop racisme deelden de demonstranten pamfletten uit aan voorbijgangers en riepen op tot deelname aan een fakkeloptocht van vanavond. Uiteindelijk bestond de groep demonstranten uit dertig man.
Woensdag 24 oktober vindt er om 19.30 een discussieavond plaats, eveneens georganiseerd door het comité Stop de Oorlog. Er zal dan gediscussieerd worden over de gevolgen die de aanslagen hebben op de mensen in ‘het zuiden’.