nieuws

03 sep 2010, 09:09

Vakbonden willen meer geld voor personeel Rijksuniversiteit Groningen

Komende maandag 6 september start bij de RUG een nieuw academisch jaar. Nu de cao-onderhandelingen voor het personeel eind juni zijn vastgelopen, bestempelen de gezamenlijke vakbonden deze dag als een ‘valse start voor het wetenschappelijk onderwijs’. Rondom de opening wordt actie gevoerd om het bestuur duidelijk te maken dat de medewerkers recht hebben op koopkrachtbehoud, carrièreperspectief en werkzekerheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds februari zijn de bonden al met de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) in gesprek. Vanaf het begin heeft de VSNU ingezet op nul procent loonsverhoging. Ook over werkgelegenheidsbehoud wil de VSNU geen concrete afspraken maken.

Dit terwijl volgens de vakbonden koopkracht en werkgelegenheidsbehoud toch de kernpunten waren uit het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties in 2009 sloten. De universiteiten wijzen naar Den Haag om zich van de eigen verantwoordelijkheid te ontdoen. De budgetten worden echter als totaal bedrag beschikbaar gesteld aan instellingen. Deze kunnen vervolgens zelf keuzes maken. Eind juni zijn de gesprekken definitief opgeschort.

De universiteiten en de overheid moeten – aldus althans de vakbonden - kleur bekennen. “Nederland wil tot de top-5 van kenniseconomieën behoren. Als je dat zegt, moet je ook goed voor je personeel zorgen.”