nieuws

27 mei 2009, 21:09

Uur U nadert voor Groninger Forum; D66 enthousiast maar komt toch met eisen

De maand juni wordt ongekend spannend in de Groningse politiek. Niet alleen over de zuidelijke ringweg en de tram zal de politiek moeten oordelen, maar vooral ook over het mega-megaprojcet, het Groninger Forum. De fractie van D66 in de Groningse gemeenteraad is doordrongen van de historische betekenis van de beslissing. Fractievoorzitter Elco van der Wilt laat weten nu al een standpunt te hebben ingenomen: D66 is enthousiast over het Forum, maar er zal wel aan enkele voorwaarden voldaan moeten worden wil deze partij definitief voorstemmen, volgende maand. Elco van der Wilt schrijft in het D66-weblog in de DSG:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het uur U is nabij. In een overvolle raadsagenda van juni beslissen we over het Forum. Komt ie er of toch maar niet? D66 heeft bij monde van oud raadslid Thomas van Dalen het idee voor een culturele invulling van de Grote Markt gelanceerd en de plannen, die daarna zijn gekomen altijd omarmt. Niet omdat wij zo een fan zijn van cultuur, ook al zijn we dat hartstochelijk. Maar veel meer omdat wij fan zijn van een welvarende stad, met een goedlopende economie en werkgelegenheid.
De afgelopen jaren, in ieder geval tot voor de crisis, laten zien dat creatieve industrie, waartoe ik het Forum ook reken, een groei heeft doorgemaakt van 20%, de gewone economie niet meer dan 4%. Dat betekent dus meer banen, meer diensten, meer kansen wanneer er in de creatieve economie wordt geinvesteerd. Dat is de voornaamste reden dat D66 positief is over het Forum. Positief, maar ook altijd kritisch, grote projecten als deze hebben durf en visie nodig, maar geen roze bril. Een scherpe blik op uitvoering, geld en proces zijn juist dan nodig. D66 heeft niet voor niets een motie ingediend waarin totale duidelijkheid wordt geeist alvorens we een definitieve beslissing nemen.
Wil D66 goedkeuring geven aan de bouw van het Forum dan moet er op een drietal zaken een bevredigend antwoord komen. Wij zullen om die antwoorden te krijgen een drietal moties indienen.
1. Tekort op de exploitatie, het kan niet zo zijn dat het Forum gaat beginnen met verliezen als de deuren opengaan. Willen wij een gezonde organisatie dan mag er geen valse start zijn. D66 ziet mogelijkheden om het tekort van 500.000 verder terug te dringen.
2. Wanneer we nu beslissen het Forum te gaan bouwen, dan zijn we er niet vanaf als raad, sterker nog dan begint het pas. Grote projecten willen nog wel eens fout gaan in het land en dat mag in Groningen niet gebeuren. D66 wil een stevige vinger aan de pols van het college om te zorgen dat problemen vroegtijdig geconstateerd en binnen budget worden opgelost.
3. D66 houdt vast aan het gereserveerde bedrag. Om het gat te dekken dat nog open staat is een Europese subsidie aangevraagd. Het college is positief over de toewijzing, maar die is nog niet definitief. Wij willen de zekerheid dat wanneer de subsidie om wat voor reden niet doorgaat dit bedrag van 10 miljoen euro niet voor de rekening van de gemeente komt.
Wanneer deze zaken bevredigend worden opgelost dan hebben we grip op de bouw, is er geen bodemloze put en ontstaat er een gezonde organisatie. D66 ziet dan, maar alleen dan een succesvol Forum ontstaan, met extra banen, meer omzet en een nieuw spannende voorziening die klaar is voor de toekomst.’’

www.dsg.nl