nieuws

10 sep 2001, 00:12

,,Universiteit is niet dienares van bedrijfsleven”

Rector magnificus D. Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen reageert verontwaardigd op uitspraken van minister Jorritsma. Zij zei afgelopen maandag tijdens de opening van het academisch jaar in Utrecht dat universiteiten meer moeten samenwerken met het bedrijfsleven om zodoende de Nederlandse economie te versterken. Bosscher: ,,De universiteit is niet de dienares van het bedrijfsleven.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse rector magnificus is in principe niet tegen verdere samenwerking, zolang de universiteit het primaat maar behoudt. ,,Waar mevrouw Jorritsma mijns inziens te ver in gaat is de suggestie dat de universiteit geld moet binnen zien te halen door klakkeloos te onderzoeken wat het bedrijfsleven wil”, zegt Bosscher. “De universiteit moet haar onderzoeksagenda zelf kunnen bepalen.”
Op hetzelfde moment dat minister Jorritsma in Utrecht haar toespraak hield, bezetten in Groningen veertig studenten het Academiegebouw om te protesteren tegen verdergaande commercialisering van de universiteit. Na twee gesprekken met Bosscher beëindigden de studenten hun bezetting. ,,Zij maakten terecht de opmerking dat de overheid de financiering van de hoofdtaken van de universiteit niet van het bedrijfsleven moet laten afhangen”, aldus de Groningse rector magnificus.