nieuws

06 jul 2001, 00:12

Unieke proef in Groningen met 'Regisseurs voor ouderen'

Ouderen in de provincie Groningen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen kunnen voortaan een beroep doen op ‘regisseurs’. Dat is een nieuwe functie die bij wijze van proef in het noord-oosten van Groningen in het leven is geroepen, waarbij een hulpverlener tal van organisatorische klusjes van een bejaarde overneemt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo vervult deze de rol van contactpersoon naar instanties, regelt bezoekjes voor de bejaarde en adviseert bij het inschakelen van andere vormen van hulpverlening. Dankzij deze ‘wonen-zorg-welzijn-regisseurs’ kunnen ouderen langer op een prettige manier zelfstandig blijven wonen en komen ze minder snel in een verzorgingshuis.
De regisseurs zijn bij wijze van proef aan de slag gegaan in het Oldambt in noord-oost Groningen. De landelijke proef is gestart met steun van onder meer de provincie Groningen en het ministerie van VROM en vergt voor de komende drie jaar een subsidie van 900.000 gulden.
Volgens de Groningse gedeputeerde voor welzijn H. Bleker (CDA) is gebleken dat veel ouderen die nog redelijk gezond zijn zich uit voorzorg op een wachtlijst voor een verzorgingstehuis plaatsen. ‘Als je deze mensen zoveel mogelijk helpt met het regelen van allerlei praktische zaken bij hen in de buurt, kan een opname in een verzorgingshuis wellicht geheel worden voorkomen. De regisseurs moeten het organisatorisch voor de ouderen mogelijk maken dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen’, aldus Bleker.