nieuws

29 apr 2014, 13:01

Unieke impressies van nieuwe Grote Markt in Groningen

Unieke impressies van nieuwe Grote Markt in Groningen

Het belangrijkste nieuwbouwproject van Groningen: dat is de vernieuwing van de Grote Markt. Nu het gebouw van Vindicat is opgeleverd, kan er verder worden gewerkt aan de invulling van de oostzijde. Maar hoe die voor de uitstraling van de stad Groningen zo belangrijke gevel er straks uit komt te zien, dat weet nog niemand. Maar de GIC licht vandaag een tip van de sluier op, met twee bijzondere impressies.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De impressies zijn gemaakt door de hoofdarchitect Thomas Müller. Hij wilde een denkrichting aangeven, en laten zien welke kant het op zou kunnen gaan.

 

De werkelijke architectonische uitwerking wordt straks namelijk nog gedaan door de door VolkerWessels Vastgoed te selecteren architect(en). Die zullen bepalen hoe de oostzijde er definitief komt uit te zien, maar ze moeten zich wel houden aan de uitgangspunten van de hoofdarchitect.

 

De impressies werden onlangs getoond tijdens een druk bezochte informatieavond over het aangepaste beeldkwaliteitsplan Grote Markt - Oostwand. Ongeveer 50 belangstellenden kregen toen tijdens de informatieavond een toelichting op het plan door Thomas Müller (supervisor), André Vink (VolkerWessels Vastgoed) en Niek Verdonk (stadsbouwmeester).Ten opzichte van het huidige beeldkwaliteitsplan schetst het aangepaste beeldkwaliteitsplan drie modellen voor de uitwerking van de oostwand.

 

Naast het oorspronkelijke model dat uitgaat van een kleinschaliger invulling van de wand, bestaande uit verschillende panden, zijn in het beeldkwaliteitsplan nu ook twee modellen opgenomen die grotere volumes mogelijk maken, met behoud van de kwaliteiten van het oude plan.

 

Passage of geen passage?

 

Een van de belangrijkste vragen is of er straks een passage moet komen in de oostwand, waardoor men naar het Forum kan lopen. Of moet er een apart straatje komen vanaf de Grote Markt oostzijde naar de Nieuwe Markt en het Groninger Forum. Directeur Dirk Nijdam pleit voor het laatste, want hij vreest dat een passage veel mensen er van zal weerhouden om naar het Groninger Forum te lopen.

 

Bron en nadere informatie:

 

 www.groningenvernieuwt.nl