nieuws

04 mrt 2003, 00:12

Unieke hoorzitting Groningse gemeenteraad over toekomst sociale infrastructuur

De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdag 4 maart a.s. een hoorzitting over de toekomst van de sociale infrastructuur in de stad. Het is de eerste keer in Groningen dat de raad op eigen initiatief een dergelijke hoorzitting houdt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de hoorzitting zijn vertegenwoordigers van 17 sociaal culturele instellingen uit Groningen uitgenodigd. Zij hebben onlangs een brief aan de raad gestuurd. Daarin uiten de instellingen hun zorg over de gevolgen van enkele raadsbesluiten en de komende bezuinigingsoperatie voor de sociale infrastructuur. De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal in het stadhuis en duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Met een hoorzitting wil de gemeenteraad meer inzicht krijgen in een specifiek probleem of situatie. De raadsleden stellen hiertoe vragen aan de bij de hoorzitting uitgenodigde personen/instellingen. Er is in dit stadium in principe nog geen sprake van een debat. De hoorzitting is openbaar. Er is voor bezoekers geen mogelijkheid tot inspreken. In de brandbrief kaarten de instellingen verschillende zaken aan die volgens de ondertekenaars een negatief effect hebben of kunnen hebben op het sociaal beleid in de stad. Het gaat onder meer om de gevolgen van de recente eenmalige korting op de jaarlijkse subsidiestijging (bezuiniging bij de dienst OCSW) en de mogelijke gevolgen van de komende bezuinigingsoperatie. De instellingen geven verder aan Stadsvernieuwing belangrijk te vinden voor sociale verbetering. Maar tegelijkertijd zijn zij wel bezorgd dat als gevolg van investeringen in projecten als de Euroborg, de noordzijde Grote Markt en de herinrichting van het Stationsplein, er minder geld beschikbaar is voor sociaal beleid.