nieuws

10 jun 2002, 00:12

Unieke, gerestaureerde Vroom-slingertuin Slochteren geopend

De provincie Groningen is een schitterende tuin rijker. Of liever gezegd: de tuin was er al sinds de 19e eeuw. Maar deze unieke Slingertuin bij de Geertsemaheerd aan het Padje 9 in Slochteren is gerestaureerd en is voor het publiek geopend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tuin is gerestaureerd aan de hand van het bewaard gebleven oorspronkelijke ontwerp van de tuinarchitect G. Vroom (1801-1876). De tuin werd in opdracht van de toenmalige bewoners Tjaart en Johanna Geertsema omstreeks 1850 aangelegd. De firma Copijn Utrecht Tuin- en Landschapsarchitecten heeft deze bijzondere restauratie verzorgd. Na de opening is er gelegenheid om de tuin te bezichtigen, waar het verleden weer zal herleven in de vorm van historische figuren waaronder de heer Vroom en zijn collega L.P. Roodbaard (1782-1851). Slingertuin
De tuin van de Geertsemaheerd is met zijn gebogen lijnen, slingerende waterpartijen en bergje een typische Groninger Slingertuin. Dergelijke negentiende eeuwse tuinen waren geïnspireerd op de Engelse Landschapsstijl die in die tijd in de mode was. Slingertuinen waren halverwege de 19e eeuw erg geliefd bij de Groninger herenboeren en vandaag aan de dag zijn er nog bij verschillende boerderijen restanten van deze tuinen te vinden. Enkele tuinen zijn in de afgelopen jaren in de oude staat hersteld, waarbij de tuin van de Geertsemaheerd gerestaureerd kon worden op basis van de originele, bewaard gebleven, ontwerptekening.