nieuws

06 mrt 2002, 00:12

Uniek koor voor Blinden en Slechtzienden in Groningen

Op dinsdagmiddag, 12 maart 2002 om 15.00 uur is de officiële start van het koor van Blinden en Slechtzienden in een zaaltje bij de Lutherse kerk, Haddingestraat 23 te Groningen. De opening zal worden verricht door dhr. C. de Jong, voormalig vestigingshoofd van Visio, regionale instelling Noord te Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanwege het teruglopen van het gezichtsvermogen haakte menig visueel gehandicapte af bij een regulier koor. De N.V.B.S. heeft derhalve het initiatief genomen om een eigen koor te beginnen. Echter, ook niet leden zijn van harte welkom. Repetities zullen worden gehouden in voornoemde zaal van de Lutherse kerk op elke tweede en vierde dinsdagmiddag van elke maand van drie tot vijf. Dirigent is dhr. Sjoerd Ruisch.