nieuws

14 mrt 2002, 00:12

Uniek Gronings poldergebied bij Kropswolde wordt waterberging

Een groot gebied in het oosten van de provincie Groningen nabij Kropswolde, wordt heringericht en gereed gemaakt voor de berging van overtollig water. Daarbij wordt dit terrein met een omvang van bijna vijfhonderd hectare tevens geschikt gemaakt voor recreatie en natuur-ontwikkeling. Met het project, het eerste in noord-Nederland, is een investering gemoeid van 4 tot 6 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om de herinrichting van de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder. Bij de herinrichting van dit gebied werken provincie Groningen en de Stichting Het Groninger Landschap samen met het waterschap in deze regio, het Waterschap Hunze en Aa’s.
Tot de herinrichting van de polders is besloten omdat het Waterschap Hunze en Aa’s in perioden van overvloedige regenval amper het overtollige boezemwater kwijt kan. Tot nu toe beschikt Hunze en Aa’s voor de berging van water over een boezem van slechts een procent van het totale beheersgebied in Groningen en Drenthe. Dat leidde tot grote wateroverlast in 1998 en tot een nijpende situatie in februari van dit jaar. Dankzij de herinrichting van het gebied bij Kropswolde wordt de capaciteit voor noodberging aanzienlijk vergroot. Het gebied wordt zo heringericht dat mensen er ook van kunnen genieten en dat de natuur zich er zo veel mogelijk kan ontwikkelen.
Overigens komen elders in de provincie Groningen in de toekomst ook nieuwe woonwijken met veel water, zoals De Blauwe Stad en Meerstad, die ook dienst zullen gaan doen als waterberging. Ten behoeve van de werkzaamheden in Kropswolde zal 250.000 kubieke meter grond worden verzet. Het werk moet in 2005 zijn afgerond, aldus een woordvoerder van de Stichting Het Groninger Landschap.