nieuws

05 jun 2002, 00:12

Uniek experiment voor Verbreding Winkelaanbod in Binnenstad

In Groningen is een landelijk uniek experiment van start gegaan dat er toe moet leiden dat het winkelaanbod in de Groningse binnenstad aanzienlijk wordt verbreed, vernieuwd en versterkt. Door de variatie in de winkels te vergroten en de vernieuwende en onderscheidende elementen in het winkelaanbod te versterken, moet de binnenstad nog aantrekkelijker worden voor de consument uit de wijde omgeving. Daar kan uiteindelijk iedereen van profiteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van VROM heeft, met het fiat van de in de binnenstad van Groningen niet geheel onbekende staatssecretaris Johan Remkes (VVD), voor het project een subsidie beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. Met dat geld kan in Groningen onderzocht worden of het lukt dankzij een unieke aanpak het vernieuwende en onderscheidende element in het winkelaanbod in de binnenstad te versterken. In het project wordt alles uit de kast gehaald om, met medewerking van makelaars, banken en gemeente, (startende) ondernemers te helpen.
‘We hebben subsidie voor onze aanpak gevraagd en ook buitengewoon snel toegekend gekregen. Die subsidieaanvraag dienden we in om te proberen op originele wijze een einde te maken aan het probleem van de vervlakking van het winkelaanbod in de binnensteden’, zegt Onno van der Kuip, zelfstandig adviseur en manager van het Project Aanbod Verbreding.
De Groningse aanpak komt er kort gezegd op neer dat eigenaren van winkelpanden, huurders, omwonenden en consumenten in een bepaald winkelgebied wordt gevraagd welke winkels zij missen. ‘Wat voor winkel ontbreekt er in dit gebied? Wat zou u graag voor winkel in deze omgeving zien?’, zijn enkele van de vragen die worden gesteld. Daar kunnen de makelaars dan hun voordeel mee doen met het zoeken naar geschikte winkels voor bepaalde panden. Onlangs is in het kader van het project dan ook de Werkgroep Knelpunten Binnenstad Groningen opgericht. Daarin zitten onder meer de vier makelaarskantoren Meeùs, DTZ Zadelhoff, Boelens Jorritsma en OverduinCasander. Ook de gemeente Groningen is er bij betrokken.
De leden van deze werkgroep treden zelf in overleg met de eigenaren, huurders en omwonenden om antwoord te krijgen op de genoemde vragen. Ook moet de werkgroep knelpunten van structurele aard inventariseren, in het gebied Carolieweg, Gelkingestraat, Herestraat-Zuid, Oude Ebbingestraat en Zwanestraat.
Wanneer de makelaars antwoord hebben gekregen op al hun vragen zijn niet alleen de knelpunten bekend, maar kunnen zij zelf ook gerichter acquireren in de hoop de gewenste winkelformules voor de betreffende panden te vinden. Overigens wordt er ook nog gewerkt aan een nieuw financieringsinstrument, waarbij de grote banken zijn betrokken, waardoor met name startende ondernemers op financieel gebied maatwerk kan worden geboden.