nieuws

06 dec 2010, 10:10

UMCG in Groningen: eerste hart-longtransplantatie bij jongere (16) in Nederland

In het Universitair Medisch Centrum Groningen is onlangs een gecombineerde hart-longtransplantatie uitgevoerd bij een meisje van zestien. Het is voor het eerst in Nederland dat een kind tegelijkertijd een nieuw hart en nieuwe longen ontving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het getransplanteerde meisje leed aan pulmonale hypertensie (een verhoogde bloeddruk in de longen) als gevolg van een aangeboren hartafwijking. Pulmonale hypertensie is een ernstige ziekte met een slechte prognose. Patiënten hebben last van moeheid, kortademigheid en geleidelijke achteruitgang van de conditie. Dit wordt veroorzaakt door aantasting van de bloedvaten in de longen en overbelasting van het hart. Wanneer de aandoening niet meer medicamenteus of hart-/longchirurgisch te behandelen is, kunnen patiënten in aanmerking komen voor een transplantatie van hart en/of longen.

Kindercardiologen, kinderlongartsen, thoraxchirurgen, thoraxanesthesiologen, intensivisten en medisch microbiologen van het UMCG hebben nauw samengewerkt om de gecombineerde hart-longtransplantatie te kunnen uitvoeren. Daardoor zijn de transplantatieprocedure en de postoperatieve zorg goed verlopen. Op dit moment gaat het goed met het meisje en functioneren het nieuwe hart en de nieuwe longen naar behoren.

Het UMCG is het landelijk expertisecentrum voor pulmonale hypertensie bij kinderen en heeft een centrum voor aangeboren hart- en longafwijkingen dat patiënten van jong tot oud alle vormen van zorg op het gebied van hart en longen kan bieden. Het UMCG is het enige centrum in Nederland waar hart-longtransplantaties worden uitgevoerd en waar longtransplantaties bij kinderen worden verricht.

UMCG Transplantatiecentrum
Het UMCG is een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en het enige ziekenhuis in Nederland, dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht. Niet alleen hart-, nier-, long-, lever-, pancreas- en darmtransplantaties, maar ook gecombineerde transplantaties zoals hart-longtransplantaties, long-levertransplantaties en nier-pancreastransplantaties worden door het UMCG uitgevoerd.