nieuws

24 aug 2000, 00:12

Uitbreiding unieke portrettengalerij Rijksuniversiteit

Een nieuwe regeling voor schenking en plaatsing van portretten in het Academiegebouw kan betekenen dat de portrettencollectie van de Rijksuniversiteit fors uitgebreid wordt. ‘De afgelopen twintig jaar kwamen er maar vier schilderijen bij, maar nu er ‘muurruimte’ is vrijgemaakt in de faculteitskamers is er volop plaats voor nieuwe werken’, aldus de voorzitter van het College van Bestuur Kuipers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het was een traditie dat alleen portretten van overleden personen een plekje kregen. Daar komt verandering in. Ook springlevende oud-hooglereraren mogen straks ‘hangen’.
De universiteit wil de waardevolle collectie vergroten door er werken van hedendaagse kunstenaars aan toe te voegen. Ze toont zich zelfs bereid te zoeken naar een portretschilder. De onderwijsinstelling hoopt dat forse fiscale voordelen een zetje in de goede richting kunnen zijn bij het laten vervaardigen van een nieuw doek. De kosten van een portret bedragen ongeveer vijfentwintigduizend gulden.
De collectie in de Senaatskamer bestaat onder meer uit schilderijen van bekende schilders als Isaac Israëls, Jan Ensing en Matthijs Röling. De eerste portretten van rectores werden al in 1618 gemaakt, maar het zou nog twee eeuwen duren voordat er een gewoonte van werd gemaakt hoogleraren in olieverf te vereeuwigen. In 1850 zijn alle toen werkzame hoogleraren geschilderd. Hun portretten hangen sindsdien in de Senaatskamer.
Hoogleraren die voor een portret in aanmerking komen moeten meer dan tien jaar verbonden zijn geweest aan de RUG. De portretten zijn een geschenk aan de universiteit, die in goed overleg met de familie van de hoogleraar bekijkt wat de mogelijkheden zijn.