nieuws

17 jun 2009, 18:06

Uitbreiding parkeerverbod grote voertuigen in Winschoten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winschoten heeft besloten om de huidige parkeerverbodzone voor grote voertuigen definitief uit te breiden met de bedrijventerreinen Reiderland, Rensel en Hoogebrug.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de Algemene Plaatselijke Verordening Winschoten 2008 is opgenomen dat parkeren van grote voertuigen (langer dan zes meter en / of hoger dan 2.4 meter) verboden is op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen. Op de bedrijventerreinen wordt echter steeds vaker geparkeerd door grote voertuigen, met of zonder oplegger. De gemeente ontvangt daarover regelmatig klachten. Deze klachten richten zich vooral op het belemmeren van uitzicht, aantasten van het uiterlijk aanzien van de omgeving, onveiligheid door onverlichte voertuigen en schade aan weg en trottoir.

Grote voertuigen mogen wel parkeren op een specifiek daarvoor bestemd parkeerterrein op de bedrijventerreinen Reiderland en Rensel. Deze terreinen zijn ingericht zoals overeengekomen met de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.

Gedurende zes weken in maart en april 2009 heeft het concept-aanwijzingsbesluit ter visie gelegen. Omdat daar geen zienswijzen tegen zijn ingediend, is het besluit van burgemeester en wethouders van Winschoten van 16 juni 2009 onherroepelijk. Het is zodoende niet mogelijk nog bezwaar te maken.