nieuws

09 sep 2001, 00:12

Tweede Kamerleden stellen vragen over Transferium in Groningse Hoogkerk

De Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Frank van der Steenhoven, beiden van GroenLinks, hebben vragen gesteld over de aanleg van een transferium bij Hoogkerk. Ook de plannen voor een nieuw bedrijventerrein langs de A7, Westpoort, vallen verkeerd bij deze kamerleden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Kamerleden is de keuze van de gemeente Groningen voor de plaats van het transferium zeer ongelukkig, omdat deze een aantasting betekent van de Ekologische Hoofdstructuur in Hoogkerk. De Peizer- en Eeldermaden, een bijzonder natuurgebied, worden al te zeer door het Transferium aangetast, menen de Kamerleden. Ze vinden dat de gemeente het Transferium beter kan plaatsen in een minder kwetsbaar gebied, ten noorden van de A7.
De Kamerleden staan ook zeer kritisch ten aanzien van de plannen van de gemeente Groningen tot de oprichting van het bedrijventerrein Westpoort, eveneens langs de A7. Volgens het tweetal zou het veel beter zijn om bestaande bedrijventerreinen intensiever te benutten in plaats van zo maar een nieuwe aan te leggen.