nieuws

05 okt 2001, 00:12 door Robbert Blokland

Twaron Delfzijl wil meer chloor van Akzo; mogelijk toch meer chloortreinen

De kans is reëel dat het aantal chloortreinen dat door Nederland rijdt de komende jaren vermeerdert. De twee afnemers van chloor in Delfzijl willen de komende jaren hun productiecapaciteit uitbreiden, zodat chloorleverancier Akzo Nobel meer chloor naar het Eemshavengebied moet vervoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Akzo kondigde gisteren aan dat zij haar chloorfabriek in Delfzijl moet sluiten. Het verouderde productieproces en de verliesgevende chloorproductie zijn daar debet aan.
Het bedrijf nuanceert de cijfers echter. ,,We hebben nog drie jaar om te zoeken naar alternatieven”, stelt woordvoerder P. van der Boor. ,,We hebben met minister Pronk afgesproken te werken aan een structurele en substantiële vermindering van het aantal transporten met tachtig procent. Deze cijfers streven we nog steeds na.”
Ook is er nog helemaal niet duidelijk waar de chloor voor Delfzijl en Rotterdam vandaan gaat komen. Als alternatieve mogelijkheden noemt Van der Boor Zweden of Duitsland. ,,In het geval van Delfzijl zou het transport over Nederlands grondgebied dan tot een minimum worden teruggebracht. Maar vooralsnog blijft het vooral prematuur te speculeren over de gang van zaken na 2004.”