nieuws

11 dec 2013, 22:10

Triade-gebouw UMCG afgesloten wegens asbest

Een deel van het Triadegebouw van het UMCG is woensdag afgesloten nadat er asbest werd ontdekt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de tweede verdieping van het Triade-gebouw is  losliggend asbest getroffen. Het asbest is aangetroffen bij voorbereidingen van de aanleg van ICT-kabels in het Triadegebouw. Het bevindt zich boven plafondplaten in brandschotten boven de deuren. Er is geen asbest aangetroffen in gangen of andere delen van het gebouw. De kans dat gebruikers van het gebouw blootgesteld zijn aan asbestdeeltjes, is bijzonder klein


Om ieder risico voor de gezondheid van medewerkers en patiënten te voorkomen, wordt dit deel van het gebouw afgesloten. Ook de rest van het Triade-gebouw wordt afgesloten, omdat dit in open verbinding staat met de tweede verdieping.


Deze afsluiting duurt in ieder geval tot en met donderdag. Het gebouw kan niet eerder worden vrijgegeven voor normaal gebruik totdat uitslagen van verschillende testen bekend zijn. Deze testen worden direct na afsluiting uitgevoerd, zodat de eerste uitslagen in de loop van donderdag bekend zijn.


De afsluiting heeft gevolgen voor een deel van de patiëntenzorg van het UMCG. In het Triade-gebouw bevinden zich de poli’s van Sportgeneeskunde, Orthodontie, het Centrum voor Thuisbeademing en het diabetescentrum. De afspraken op donderdag 12 december van patiënten van Sportgeneeskunde en van het verpleegkundig spreekuur van het Diabetescentrum vinden elders in het UMCG plaats. Met de betrokken patiënten van Orthodontie en de slaapapneu-patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing wordt zo spoedig mogelijk contact gelegd om een nieuwe afspraak te maken.


De naastgelegen HanzeKliniek hoeft niet te worden afgesloten, omdat deze geen rechtstreekse verbinding heeft met het deel van het Triade-gebouw.