nieuws

14 jul 2000, 00:12

TRANSFERIUM HOOGKERK WORDT POORT NAAR DE STAD

De colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Noordenveld en Tynaarlo hebben het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het Transferium Hoogkerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Transferium Hoogkerk is gepland ten zuiden van de A7 ter hoogte van de huidige afslag Hoogkerk/ Peize/ Roden, op de kruising van A7 met de Groningerweg en de Peizerweg. Via de toekomstige hoogwaardige openbaar vervoer-as Peizerweg komt er een snelle verbinding met de binnenstad. Het plan heeft een bijzonder karakter omdat het een transferium met een breed scala aan voorzieningen omvat en zorgvuldig ingepast wordt in de omgeving. Het wordt een poort naar de stad, die de overgang markeert tussen landelijk en stedelijk gebied.
De aanleg van een transferium bij Hoogkerk is voorzien in onder meer De Stad van Straks / De Stad van Straks Extra - het structuurplan van de gemeente Groningen – en in de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Het stedenbouwkundig plan vormt de concrete uitwerking. Het transferium maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de stad Groningen nu en in de toekomst bereikbaar te houden. In economisch opzicht is dit van groot belang, gezien de centrumfunctie van de stad en het feit dat bijna de helft van de 115.000 mensen die in de stad werken buiten de stad woont.
Het Transferium Hoogkerk is gepland ten zuiden van de A7 ter hoogte van de huidige afslag Hoogkerk/ Peize/ Roden, op de kruising van A7 met de Groningerweg en de Peizerweg. Op de plek waar de gemeenten Groningen, Noordenveld en Tynaarlo aan elkaar grenzen. Uit onderzoek is gebleken dat de zuidkant van de A7 het best is omdat daar voldoende ruimte aanwezig is, de verschillende verkeersstromen daar het best opgevangen kunnen worden en omdat de zuidzijde in het zicht ligt voor aankomende automobilist. Dit is belangrijk om de automobilist te verlokken gebruik te maken van de voorziening. Snelle verbinding met de binnenstad Via de hoogwaardige openbaar vervoer-as Peizerweg komt er een snelle verbinding met de binnenstad. Daarnaast wordt er gestreefd naar pendeldiensten met bedrijven en instellingen. In eerste instantie komen er 500 parkeerplaatsen, maar in combinatie met de voorzieningen kan er in de toekomst uitgebreid worden naar 1000 plaatsen. Doelstelling is binnen 3 jaar een bezettingsgraad van 70% te hebben. Uniek concept Het Transferium Hoogkerk wordt een echte poort naar de stad. Het wordt zorgvuldig ingepast in de groene omgeving en markeert het qua vormgeving de overgang van platteland naar stad. Het transferium valt niet binnen de ecologische hoofdstructuur, maar grenst er wel aan. Beplanting op de nieuwe dijk om het Omgelegde Eelderdiep – dat omgelegd en verbreed zal worden – doet een natuurlijke grens ontstaan tussen stedelijk gebied en natuurgebied. En door de zuidelijke dijk juist voor een deel weg te laten, ontstaan hier een ‘plasdrasland’ waar de natuur zich in vele vormen kan ontwikkelen. Voorzieningen Om het gebied aantrekkelijk en sociaal veilig te maken komen er voorzieningen op het transferium. Uitgewerkte plannen zijn er in dit stadium nog niet, maar te denken valt aan een benzinestation, een autoservicecentrum, een boodschappenservice, een restaurant en kinderopvang. Voor de voorzieningen zijn ook de mensen die straks op het naastgelegen bedrijventerrein Kranenburg-Zuid werken een belangrijke doelgroep. Vervolgprocedure Het stedenbouwkundig plan zal in september vrij worden gegeven voor inspraak. Het is de planning dat de gemeenteraden zich eind dit jaar definitief uitspreken over dit plan en dat de aanleg in 2003 gereed is, gelijk met de hoogwaardige openbaar vervoer-as Peizerweg.