nieuws

25 sep 2012, 18:06

Tram Groningen: gemeente en provincie willen samen openbaar lichaam oprichten

De gemeenteraad van Groningen bespreekt woensdag 26 september onder meer de instelling van een Gemeenschappelijke regeling voor de Regiotram, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming later dit jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook wordt er een voorstel van het college besproken voor het opvangen van het tekort bij het participatiebudget 2012. De vergadering is openbaar en begint om 16.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering is live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad.

Regiotram

Voorgesteld wordt om samen met de provincie een gemeenschappelijke regeling aan te gaan en op grond daarvan een Openbaar Lichaam op te richten. Wanneer later dit jaar door de raad wordt besloten de middelen beschikbaar te stellen voor de Regiotram, dan kan het Openbaar Lichaam met de winnende aanbieder het contract tekenen voor de aanleg en exploitatie van de Regiotram.

De oprichting van de GR zorgt ervoor dat gemeente en provincie met één mond met het winnende consortium kunnen communiceren. Op dit moment zijn er twee consortia in de race om het contract voor de aanleg en exploitatie van de twee tramlijnen in de stad in de wacht te slepen. Het college van B&W en Gedeputeerde Staten maken eind oktober een keus. De gemeenteraad neemt in november een definitief besluit over de aanleg van de tram.