nieuws

14 apr 2010, 21:09

Tram en het Groninger Forum kunnen doorgaan ‘op een verantwoorde manier’

De kans is groot dat PvdA, GroenLinks, D66 en SP volgende week woensdag het nieuwe collegeprogramma presenteren. Dat zei formateur Frank de Vries (PvdA) woensdag in zijn wekelijkse toelichting op de collegeonderhandelingen. “We zijn er bijna”, aldus De Vries. “Er is nog geen definitief akkoord, maar het gaat wel goed.” Volgens De Vries is het mogelijk de voorzieningen in de stad overeind te houden en de grote projecten als de tram en het Groninger Forum ‘op een verantwoorde manier’ door te laten gaan. Volgens mij lukt dat. 'De vier partijen zoeken nog naar geld voor nieuw beleid', aldus De Vries.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


“We gaan geen maatschappelijke kaalslag presenteren”, maakte De Vries duidelijk. “Maar ik ga niet beweren dat alles pijnloos gaat, maar we proberen het effect van de bezuinigingen voor de mensen met de smalste beurs zo klein mogelijk te maken.” De Vries noemt lastenverzwaring ‘geen taboe’. “Maar als je als gemeente denkt het zelf efficiënter te kunnen doen, is het niet nodig de lasten onevenredig te verhogen. We zoeken een goede balans tussen lastenverzwaring, nieuw beleid en bezuinigingen.”


Gemeentelijke organisatie
Ze kijken daarvoor naar de plannen met zeventig miljoen aan bezuinigingsvoorstellen die het bestaande college eerder dit jaar bedacht. “Het komt als het even kan uit onze eigen organisatie. Het vet moet er weer even af.” De 29 miljoen euro aan mogelijkheden die het huidige college heeft bedacht om te snijden in de gemeentelijke organisatie blijft volgens De Vries ‘grosso modo overeind’.

Wijkgericht werken
De partijen willen het wijkgericht werken ‘slimmer organiseren’. “We hebben als stad een goede reputatie als het gaat om wijkgericht werken”, lichtte De Vries toe. “Dat moet ook zo blijven, maar het is soms wel heel druk in de wijk. Met mensen van de gemeent en mensen van allerlei instellingen. Stadsbeheer, OCSW, de Milieudienst, allerlei diensten trekken aan de wijken. De coördinatie tussen de diensten kan een slagje beter. Het moet efficiënter en integraler. We moeten het slimmer organiseren en voor de mensen in de wijk duidelijker maken hoe het gaat.”

Verveling
Volgens De Vries ligt het voor de hand dat er vijf wethouders komen, één minder dan nu. PvdA twee wethoudersposten en de andere drie elk één. De portefeuilleverdeling is nog niet besproken, zegt De Vries. Volgens hem zullen de gesprekken daarover niet lang duren. “Daarbij kijken we naar een rechtvaardige verdeling zodat iedere partij zijn deel krijgt. Verder gaan we kijken wie wat leuk vindt. Het heeft geen zin een klus tegen heug en meug te klaren. Iedere wethouder moet zich happy voelen.”

Fluistergedrag
Het is de tweede keer dat De Vries de formatie van een nieuw college leidt. “Het aardige van deze keer is dat we het echt anders doen. Veel meer vanuit het collectief redeneren en vanaf het begin vanuit een gedeelde visie werken. De onderhandelaars van één partij mogen ook niet naast elkaar zitten. Dat zorgt voor een goede sfeer zonder fluistergedrag.”