nieuws

02 mei 2001, 00:12

Trainingscentrum voor bloembollenteelt krijgt twee ton

Het ‘trainingscentrum bloembollenteelt’ in Kruisweg mag op een financiële bijdrage van twee ton rekenen. Dat geld is afkomstig van de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omdat westelijke bollentelers over het algemeen weinig bereid zijn om zich in het noorden te vestigen, wordt steeds vaker overgestapt op het omscholen van eigen akkerbouwers. Dit leidt tot betere bedrijfsinkomsten voor de akkerbouwers.
Inmiddels zijn er 34 gediplomeerde cursisten waarvan de meeste zijn begonnen met teelt en/of broei ( kweek van bloemen uit bollen).
Voor de voortzetting van het project over de komende twee jaar is Europese subsidie aangevraagd bij de Dienst Laser van het Ministerie van Landbouw. Deze dienst heeft inmiddels een positief advies afgegeven.