nieuws

11 sep 2012, 09:09

Tot 120 euro boete in Groningen voor weggooien snoeppapier

Groningen gaat aanzienlijk steviger optreden tegen scholieren die snoeppapiertjes op de grond gooien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen rekenen op een boete van 60 euro. Zijn ze ouder dan is de boete twee keer zo hoog. Om te voorkomen dat ouders snel hun boete betalen worden de kinderen ook naar het HALT bureau gestuurd voor een alternatieve straf.

Jongeren die hun snoepafval op straat gooien moeten in elk geval rekening houden met een verhoogde pakkans. Stadstoezicht gaat scherper letten op de zogenoemde snoeproutes in de stad om zwerfafval tegen te gaan. Jonge overtreders zullen in plaats van een boete naar burau Halt worden gestuurd. Met een Halt-afdoening verwacht de gemeente de overtreders directer te kunnen laten voelen dat hun gedrag niet wenselijk is.


Snoeproutes zijn plekken tussen scholen en winkels waar zwerfafval ligt van met name scholieren. Acties op scholen met drinkbekers en de inzet van Milieustewards zijn effectief gebleken de afgelopen jaren, maar niet afdoende. Daarom vindt specifiek toezicht en handhaving plaats.

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen rekenen op een boete van 60 euro. Zijn ze ouder dan is de boete twee keer zohoog. In 2011 deelde Stadtoezicht 140 boetes uit voor het weggooien van afval op straat. Vaak betalen ouders de bekeuring voor hun kinderen. Om de overtreders van 12 tot en met 15 jaar directer te confronteren met hun gedrag worden ze voortaan eerst naar Bureau Halt gestuurd.

Groningen is de eerste gemeente in Noord-Nederland die voor zwerfafval met de Halt-afdoening gaat werken. Bureau Halt biedt overtreders een alternatieve straf aan. In dit geval zal de jongere een aantal uren moeten schoonmaken. Zo wordt de straf aan het delict gekoppeld. Het aantal uren schoonmaken is afhankelijk van de leeftijd. En voorafgaand aan de alternatieve straf vindt eerst nog een gesprek plaats om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. De jongere moet hiervoor samen met zijn of haar ouders naar bureau Halt. Niet leuk voor de overtreders, wel effectief, zo blijkt uit de Halt-aanpak.

In Nederland worden jaarlijks 18.000 jongeren (jaar 2010) naar Halt gestuurd. Groningen heeft net als andere steden te maken met zwerfafval. Jaarlijks veegt de gemeente ruim
2.300.000 kilo zwerfafval op. Een enorme hoeveelheid dat onnodig wordt veroorzaakt door alledaags gedrag.