nieuws

27 dec 2010, 09:09

Top-overleg Groninger Forum

Begin januari zal er duidelijkheid moeten ontstaan over de vraag hoe het nu verder moet met het Groninger Forum. B en W van Groningen hebben het college van Gedeputeerde Staten uitgenodigd om op 4 januari te praten over het Forum. Dat overleg heeft volgens B en W tot doel de situatie rond de subsidie voor het gehele Grote Markt-project, inclusief Forum, op te lossen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W hebben de juridische procedures niet afgeblazen. In een vrijdag uitgegeven verklaring van B en W staat dat de juridische procedures voorlopig worden aangehouden tot na het overleg. Met behulp van de stadsadvocaat is een concept-bewaarschrift opgesteld en zijn er voorbereidingen getroffen voor een voorlopige voorziening.
‘De juridische procedures achten wij noodzakelijk om te bewerkstelligen dat de subsidie alsnog beschikbaar komt en met name ook om onnodige bijkomende schade te voorkomen. Gelet op de belangen van betrokken marktpartijen en de financiele effecten is tijd een knellende kritische factor, en wij zullen er dan ook alles aan doen om op zo kort mogelijkte termijn ook in juridische zin duidelijkheid te verkrijgen’, aldus B en W van Groningen
B en W zullen Gedeputeerde Staten laten weten wat hun belangrijkste juridische overwegingen zijn.