nieuws

06 aug 2008, 11:11

Tonnen verdwenen van rekeningen schuldhulp

In Groningen en Assen is geld van zestig schuldsaneringsrekeningen weggesluisd naar het buitenland. Het gaat om een totaalbedrag van 335.000 euro. Dat meldden de rechtbanken in Groningen en Assen dinsdag. De rechtbanken hebben de bewindvoerder, die toezicht hield op de rekeningen, op non-actief gesteld nadat hij in juni aangifte had gedaan van de verdwijning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Bureau Financieel Toezicht heeft van de rechtbanken opdracht gekregen onderzoek te doen naar de diefstal. Het OM is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de schuld of betrokkenheid van de bewindvoerder.

De rechtbanken hebben inmiddels een medebewindvoerder benoemd die zal pogen het geld terug te halen via civiel- en strafrechtelijke weg. Met toestemming van de rechter-commissaris van beide rechtbanken heeft de medebewindvoerder een kort geding aangespannen tegen de bank waar de rekeningen liepen. Deze zou nalatig geweest zijn in haar controle op transacties vanaf de boedelrekeningen. Dit kort geding dient op 23 september in Rotterdam.

De betrokken cliënten van de bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringsregelingen zijn door de rechtbank schriftelijk op de hoogte gebracht.