nieuws

28 jan 2009, 09:09

Toeristische verwijzingsborden in Groninger landschap

Het Groningse college van Gedeputeerde Staten gaat de ANWB opdracht geven om voor acht aantrekkelijke landschappen in de provincie toeristische verwijzingsborden te ontwikkelen. De borden zullen vergelijkbaar zijn met de bruine borden zoals die in Frankrijk, Duitsland en sinds kort ook in Nederland, langs de snelweg te zien zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De illustraties op de Groningse borden zullen verwijzen naar bezienswaardigheden en karakteristieke landschapselementen als borgen, kerken, wierden, boerderijen, dorpen, dijken en molens. De bedoeling is de aantrekkelijkheid van het gebied voor wandel- of fietstochten onder de aandacht te brengen.

De boren worden geplaats langs provinciale wegen in de gebieden Westerkwartier, Reitdiepdal, Middag-Humsterland, Hoogeland, Oldambt, Veenkoloniën, Westerwolde en Duurswold.

In totaal worden 8 gebiedsborden ontworpen en worden er 16 geplaatst. De totale kosten (ontwerp en plaatsing) bedragen 25.680 euro. De borden voor Middag-Humsterland worden mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Middag-Humsterland. Het college verwacht de borden medio 2009 te kunnen plaatsen.