nieuws

25 jan 2003, 00:12

Toename vaarrecreatie in de gemeente Stadskanaal

De vaarrecreatie groeit in de gemeente Stadskanaal. Het vaarseizoen 2002 laat een toename van 126 vaarbewegingen zien ten opzichte van 2001. In totaal passeerden er het afgelopen seizoen 1617 schepen de Eurobrug. Het aantal verblijfsuren nam ook toe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ten opzichte van het jaar 2001 is een stijging van 3450 waar te nemen( van 15450 uur in 2001 naar 18900 uur in 2002. Dit heeft enerzijds te maken met het groter aantal verblijfsrecreanten in het Stadskanaal, maar vooral met de langere verblijfsduur van de vaarrecreanten. De Nederlanders en Duitsers verbleven het langst, gemiddeld ruim 3 dagen. Onder de vaarrecreanten, die voor het grootste gedeelte uit Nederland (60%) en Duitsland (39%) bestonden, bevonden zich Engelsen, Denen, Belgen, Zweden en Zwitsers . Het grootste deel vaarbewegingen heeft plaatsgevonden in de maanden juli en augustus, te weten 788 bewegingen.