nieuws

16 jan 2009, 10:10

Toch vergunning voor omstreden grootschalige varkensmesterijen in Uithuizen

De bouwvergunningen voor het bouwen van twee varkensstallen in Uithuizen zijn van kracht geworden. De aanvragen passen volgens de gemeente in het bestemmingsplan en zijn niet in strijd met bouwvoorschriften. Voor de varkenshouderijen is ook een milieuvergunning van de provincie Groningen nodig. Tegen het verlenen van deze vergunningen is door meer partijen beroep aangetekend bij de Raad van State.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 1997 zijn vier bouwvergunningen voor varkenshouderijen aangevraagd, vlak voordat de gemeenteraad besloot om intensieve veehouderijen niet toe te staan in Eemsmond. Wethouder Jan Dobma: “Toen was al duidelijk dat de gemeente de aanvragen uiteindelijk niet kon weigeren”. Twee van de aanvragen zijn inmiddels weer ingetrokken.
Tegen het verlenen van de bouwvergunningen kan tot en met donderdag 26 februari bezwaar ingediend worden. De gemeente verwacht dat tegen de bouwvergunningen veel bezwaren worden ingediend. In Eemsmond bestaat grote weerstand tegen de komst van de varkensstallen.

Op grond van de wetgeving heeft de provincie Groningen de milieuvergunningen voor de bouw van de varkensstallen moeten afgeven. Er loopt momenteel een beroepsprocedure, vooral in verband met stank- en verkeersoverlast, tegen deze milieuvergunningen. De Raad van State heeft een verzoek om een schorsing van de vergunningen afgewezen. De verwachting is dat de Raad van State de beroepen tegen de milieuvergunningen binnen afzienbare tijd afhandelt.