nieuws

18 sep 2008, 15:03

Toch parkeergarage onder noordzijde Grote Markt?

In de Groningse gemeentepolitiek is de kwestie ‘wel of geen garage onder de Grote Markt-noordzijde’ plotseling weer actueel. Eerder bepaalde de gemeenteraad dat er van een parkeergarage onder de noordwand geen sprake kan zijn, nadat plannen daarvoor in een referendum waren tegengehouden. Maar wethouder Dijkstra (PvdA) van economische zaken liet tot veler verrassing weten dat een parkeergarage onder voorwaarden wel bespreekbaar is. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de SP, destijds de drijvende kracht achter protesten tegen de bouw van een parkeergarage. De SP wil snel weten of Dijkstra voor zichzelf sprak of namens het gehele college. SP- Raadslid Eelco Eikenaar vraagt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Gisteravond werd er in de raadscommissie gesproken over de ‘binnenstadsvisie’. Hierbij kwam de noordzijde van de Grote Markt aan de orde. Wethouder Dijkstra deed daarbij een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat de bouw van een parkeergarage ‘bespreekbaar’ was voor het college van Burgemeester en Wethouders.

Wanneer er een ontwikkelaar komt met een plan wil wethouder Dijkstra daarover met die partij in gesprek. Dat bevreemdt ons zeer aangezien het college in antwoord op vragen van de SP in januari 2008 stelt dat het “uitgangspunt voorshands is dat er onder de Grote Markt noordzijde geen openbare parkeergarage komt. Met de bouw van drie garages in dit deel van de binnenstad – Damsterdiep, CiBoGa en Grote Markt oostzijde – wordt in voldoende mate in de parkeerbehoefte voorzien. Bovendien is de aanrijroute naar de Grote Markt noordzijde lang en uiterst moeilijk te combineren met de routes van openbaar vervoer en fiets.”

Een vergelijkbare passage is opgenomen in het collegeprogramma. De uitspraken van wethouder Dijkstra zijn hiermee niet in lijn. Wij vragen ons daarom af of het standpunt van wethouder Dijkstra afwijkt van de rest van het college. Of verwoordt hij het standpunt van het gehele college?

Wij vinden een discussie over de binnenstadvisie erg belangrijk. Nu dreigt die discussie enkel over een parkeergarage onder de noordzijde van de Grote Markt te gaan. Om onduidelijkheid in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 24 september te voorkomen willen wij glashelder hebben wat het standpunt van het college op dit punt is. Graag worden wij hierover zo snel mogelijk schriftelijk geinformeerd.’'Eelco Eikenaar - SP fractie

Zie ook: www.dsg.nl