nieuws

28 apr 2002, 00:12

‘Tijd voor ethische dierenrechten’

Het is de hoogste tijd dat dieren beschermd gaan worden door rechten, die lijken op de regels voor mensen. De bekende VVD-er en ethicus Paul Cliteur heeft een nieuw boek uit, ‘Darwin, dier en recht’, waarin hij op zoek gaat naar de wortels van de barbaarse omgang van de mens met dieren. Vrijdag 26 april houdt hij een lezing in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de belangrijkste filosofische en religieuze tradities is het dier er slechts voor de mens. Er waren slechts weinig uitzonderingen, zoals vegetariër Leonardo da Vinci. Cliteur wil dat meer rechten aan dieren worden verleend.
Als argument daarvoor noemt hij het vermogen van dieren om pijn te lijden. Dat argument moet zwaarder tellen dan het onvermogen van dieren zich te uiten. ‘Cliteurs pleidooi is in zekere zin nieuw en wellicht vreemd, maar even vreemd moet destijds het pleidooi hebben geklonken om rechten te verlenen aan slaven, vrouwen en zwarten’, aldus Studium Generale van de Rijksuniversiteit Groningen, die vrijdag een debat/interview met en over de stellingen van Cliteur houdt. Aanvang 20.30 uur, boekhandel Scholtens Wristers.