nieuws

04 sep 2001, 00:12

Tientallen banen weg bij Hazewinkel Pers; nieuw voorstel directie

De directie van de Hazewinkel Pers heeft opnieuw een voorstel gedaan voor de reorganisatie die noodzakelijk is vanwege de aanstaande fusie tussen het Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Dagblad (Stad) en Drentse Courant. Die fusie krijgt in april z’n beslag en moet leiden tot een nieuw, noordelijk ochtendblad, een van de grootste van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt vanmorgen Radio Noord. Volgens het bericht heeft de directie voor de tweede keer een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraden van de verschillende kranten. Een eerste advies-aanvraag leidde tot grote problemen omdat de redacties verschillend denken over de nieuwe naam van de krant.
In de nieuwe adviesaanvraag komt de directie met een voorstel voor de personele bezetting en voor een nieuwe redactionele formule. Volgens het bericht van RTV Noord
Verdwijnen er door het samengaan van de noordelijke dagbladen enkele tientallen banen. Maar dat zou gerealiseerd kunnen worden zonder (veel) gedwongen ontslagen. Via een afvloeiingsregeling voor medewerkers ouder dan 58 jaar, hoopt de directie gedwongen ontslagen binnen de perken te kunnen houden. Overigens wordt de kwestie ook aangesneden in de middag-editie van het Nieuwsblad van het Noorden. Volgens het bericht zal de nieuwe regionale ochtendkrant de berichtgeving op verschillende gebieden verdiepen. In de nieuwe krant komt meer aandacht voor zorg en gezin, opvoeding en onderwijs. Ook komt er in vergelijking met nu meer ruimte voor onderzoeksjournalistiek. In het artikel van het Nieuwsblad wordt verder gemeld dat onduidelijk is hoeveel arbeidsplaatsen er zullen verdwijnen. 'Hoeveel journalisten uiteindelijk niet mee overgaan naar de nieuwe krant hangt af van de bereidheid van oudere journalisten om gebruiuk te maken van een ouderenregeleing'.