nieuws

22 feb 2011, 16:04

Tienduizenden Groningers kunnen OZB aanslag bij de post verwachten

Aanstaande zaterdag 26 februari aanstaande ontvangen ongeveer 95.000 eigenaren en huurders van woningen de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag in de bus. Zij betalen in elk geval de afvalstoffenheffing. Huiseigenaren krijgen eveneens een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Tot slot moeten alle hondenbezitters de hondenbelasting voldoen. Huishoudens met een inkomen rondom het niveau van de bijstand kunnen in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en voor hondenbelasting (voor één hond).
Aanstaande zaterdag 26 februari aanstaande ontvangen ongeveer 95.000 eigenaren en huurders van woningen de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag in de bus. Zij betalen in elk geval de afvalstoffenheffing. Huiseigenaren krijgen eveneens een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing. Tot slot moeten alle hondenbezitters de hondenbelasting voldoen. Huishoudens met een inkomen rondom het niveau van de bijstand kunnen in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en voor hondenbelasting (voor één hond).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Huiseigenaren treffen op het aanslagbiljet een nieuwe WOZ-waarde aan. De hoogte van de OZB is afhankelijk van deze WOZ-waarde en de OZB-tarieven. De gemeente heeft bij de waardebepaling gekeken naar de situatie op 1 januari 2010.

Voorafgaand aan de aanslag wordt ook de gemeentelijke Belastingkrant huis-aan-huis in de stad bezorgd. Hierin staat onder meer een interview met wethouder Dekker van Financiën. De gemeente laat in de Belastingkrant ook zien waarom ze belastingen heft en wat de inwoners terugkrijgen voor hun belastinggeld.

Ook op de website groningen.nl/belastingen staat veel informatie over de belastingen van de gemeente Groningen. Bezoekers vinden hier de meest gestelde vragen en antwoorden.