nieuws

22 mei 2014, 08:08

Tienduizend Stadjers vieren ontspannen feest met FC Groningen

Tienduizend Stadjers vieren ontspannen feest met FC Groningen

De huldiging van FC Groningen op de Grote Markt is zeer ontspannen en gezellig verlopen. Mogelijk wel tienduizend mensen namen een kijkje en zongen uitbundig de meest uiteenlopende liederen mee. Alle spelers werden een voor een op het bordes van het oude Stahuis naar voren gehaald en in het zonnetje

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

gezet en mochten allemaal een lied aanheffen dat door de supporters massaal werd mee gezongen.

 

Ook commissaris van de koning Max van den Berg vierde het feestje glunderend mee. De huldiging verliep zonder enig incident. Alle spelers waren er van overtuigd dat het met het avontuur in Europa ook wel goed zal komen.

 

Achterop hun shirts stonden teksten die er op wezen dat FC Groningen volgend jaar opnieuw op de Grote Markt wil staan, maar dan met de Europa cup er bij.