nieuws

09 aug 2001, 00:12

Tien studentenorganisaties keren terug naar heropend 'Pelsterpand'

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het pand Pelsterstraat 23 (Pelsterpand) met onmiddellijke ingang weer open gesteld voor gebruik. Dat betekent dat ruim tien studentenorganisaties weer onderdak hebben. Alleen de redactie van de Studentenkrant moet verhuizen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Pelsterpand werd op 27 juli gesloten op last van het College van Bestuur. Dat gebeurde naar aanleiding van een zogenaamde risico-inventarisatie en risico-evaluatie, waarbij het pand als onveilig werd gekwalificeerd. De afgelopen weken zijn er echter maatregelen genomen, zoals het vrijmaken van vluchtwegen, controleren van blusmiddelen en het aanbrengen van een vluchtroute-aanduiding.
Bovendien heeft de RUG laten weten dat er in de toekomst zal worden toegezien dat regels worden nageleefd. Alleen voor de redactie van de Studentenkrant, die gevestigd was in de kelder van het Pelsterpand, is er geen sprake van terugkeer. De redactie heeft een nieuwe ruimte aangeboden gekregen in de Grote Rozenstraat.