nieuws

02 jan 2002, 00:12

Thomasvaer en Pieternel in Groningen

Een oer-oude traditie wordt Nieuwsjaarsdag op tal van plaatsen in de provincie Groningen voortgezet. Daarbij leveren Thomasvaer en Pieternel in rijmvorm commentaar op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de eigen regio.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor wat betreft de stad Groningen gebeurt dat tijdens het Nieuwsjaarsfeest in De Oosterpoort. Dat feest begint dinsdag 1 januari om acht uur ’s avonds en gaat door tot in de kleine uurtjes. Volgens de organisatie van de stad Groningse Nieuwsjaarsreceptie in de Oosterpoort wordt het commentaar van Thomasvaer en Pieternel in geheel eigentijdse vorm weergegeven.