nieuws

24 sep 2001, 00:12

'Te weinig steun voor Wadden als werelderfgoed'

Er is in Noord-Nederland te weinig steun om de Waddenzee bij de Unesco aan te melden als een werelderfgoed. Projectcoördinator H. Wiersinga van de komende Waddenzee-conferentie adviseert staatssecretaris Faber (Natuur) daarom te wachten met de aanmelding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aanmelding was gepland bij de conferentie van de Waddenzee-landen op 31 oktober in de Deense stad Esbjerg. Maar te weinig mensen en instanties zijn het eens met dit voornemen. ,,Bij hoorzittingen zeiden veel mensen tegen aanmelding te zijn. Zij vrezen dat in de Wadden geen activiteit meer toegestaan wordt. Anderen vinden dat het gebied eerst beter beschermd moet worden tegen scheepvaart en vissers'', aldus Wiersinga donderdag. De projectcoördinator meent dat de vrees onterecht is.
Aanmelding is volgens hem vergelijkbaar met de uitreiking van een Oscar. Het gebied komt op een lijst te staan met andere streken en bouwwerken die volgens de Unesco van internationaal belang zijn. ,,Het is een kwestie van beleving. De status verandert niets aan het gebied zelf, hoewel ondernemers en natuurbeschermers die misschien wel kunnen gebruiken.''
Volgens Wiersinga is er wel een meerderheid die aanmeldingen op een later moment wil bespreken. De projectcoördinator stelt daarom voor om voorlopig het gebied en de gevolgen te beschrijven. Staatssecretaris Faber moet nog een standpunt innemen over eventuele aanmelding, evenals de bewindslieden van Duitsland en Denemarken. Wiersinga adviseert Faber om het besluit niet uit te stellen tot de volgende Waddenconferentie, die in 2005 in Nederland wordt gehouden. ,,Dat werkt nogal vertragend. We proberen de bewindslieden zover te krijgen dat senior-officials over bijvoorbeeld twee jaar bekijken of er dan wel genoeg draagvlak is.''
Het ministerie had de aanmelding ter sprake gebracht omdat zij de Wadden uniek, onvervangbaar en van uitzonderlijke universele waarde vindt. De recreatieve waarde van het gebied zou groeien door de internationale erkenning door het cultuurfonds van de Verenigde Naties.
De werelderfgoedlijst telt vele tientallen bijzondere gebieden en bouwsels, zoals de Egyptische piramiden en het oude Jeruzalem. Nederland heeft al zeven locaties op de werelderfgoedlijst. Dat zijn Schokland, de Kinderdijk, het Woudagemaal, droogmakerij Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Stelling van Amsterdam en het oude deel van Willemstad (Antillen).