nieuws

23 jun 2002, 00:12

Te weinig speelplekken in De Wijert en Helpman

B en W van Groningen willen de speelvoorzieningen in de wijken De Wijert en Helpman moderniseren en uitbreiden.
B en W van Groningen willen de speelvoorzieningen in de wijken De Wijert en Helpman moderniseren en uitbreiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het college is dat noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat er te weinig speelruimte is in deze wijken. Zo hebben kinderen in De Wijert-Noord slechts 14% van de speelvoorzieningen die kinderen in bijvoorbeeld Lewenborg hebben. In overleg met bewoners en de bewonersorganisaties Wijert Welzijn en Wijkcomité Helpman zijn nu plannen ontwikkeld. Via de nog op te starten inspraakprocedure kan men op de plannen reageren.
In zowel het speelplekkenplan voor de Wijert als voor Helpman wordt voorgesteld om het aantal speelplekken uit te breiden. Voor De Wijert gaat het dan om vijf speelplekken; in Helpman om twee tot drie. Deze moeten goed over de wijken worden verspreid. In de plannen wordt bovendien aandacht geschonken aan het uitbreiden en opknappen van speelplekken. Hier en daar zullen weinig gebruikte speelplekken, in overleg, worden verwijderd.
Bij de inrichting van de speelplekken zal goed gekeken moeten worden naar schoolpleinen en in speeltuinen, om hier zo mogelijk goed bij aan te sluiten. Een voorbeeld is de samenwerking met basisschool ‘De Bolster’. Mogelijk kan het dierenverblijf van de school met geiten, hamsters e.d. worden uitgebreid tot speelplek met een omheinde mini-kinderboerderij. Ook zullen nieuwe speelplekken gezamenlijk met een corporatie worden geplaatst en gefinancierd op plekken of binnenterreinen die eigendom zijn van de betreffende corporatie.
Ook wordt er in de plannen aandacht besteed aan het realiseren van een ontmoeting- en activiteitenplek voor jongeren in beide wijken. In de categorie van 12-18 jaar is er behoefte aan goed uitgeruste jongerenplekken zoals skatebanen, skeelerbanen en trap- en basketbalveldjes. Er zal gericht gezocht moeten worden naar een geschikte plek; de voorkeur gaat daarbij uit naar centraal gelegen drukke ontmoetingsplaatsen met voldoende sociale controle.