nieuws

04 jun 2002, 00:12

Tandheelkundigen willen fluoride terug in water

Nederland zou weer fluoride moeten toevoegen aan het leidingwater om zo gaatjes te helpen voorkomen. Dat stelt kaakchirurg dr. R. Bos, chef van de afdeling mondheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Volgens Bos is de tijd rijp om de discussie over fluor in het drinkwater weer aan te zwengelen. Het Ivoren Kruis, de landelijke vereniging voor mondgezondheid, steunt Bos zijn voorstel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de jaren zestig, toen fluoride aan het drinkwater werd toegevoegd, werd het aantal cariësgevallen in Nederland met zestig procent gereduceerd. Onder druk van een aantal politieke stromingen die de keuzevrijheid van mensen benadrukten verdween de fluor begin jaren zeventig weer uit het water.
De tandartsen constateren de afgelopen tien jaar echter een schrikbarende stijging van het aantal gaatjes in Nederland. ,,Vooral in gebitten van mensen in de lagere sociale klassen’’, specificeert Bos. ,,Patiënten die regelmatig hun tandarts bezoeken, worden wel gewaarschuwd voor excessen. De problemen doen zich vooral voor bij de mensen die dat niet doen.’’
Daarom zijn er ook geen cijfers om handen om hoeveel mensen het gaat. ,,We zien wel een schrikbarend stijging van het aantal ‘lost cases’ op de tandheelkundige afdelingen van de ziekenhuizen: gevallen waarvan het gebit alleen nog maar met de tang kan worden gesaneerd.’’
In veel andere landen is over de aanwezigheid van fluor in het drinkwater nooit discussie geweest. In delen van de Verenigde Staten en Azië en in vrijwel geheel Afrika zit het er van nature al in. In die gebieden wordt al sinds jaar en dag geconstateerd dat tandbederf veel minder voorkomt.