nieuws

26 feb 2001, 00:12

Symposium in Groningen over Duurzaam ondernemen

Speciaal voor ondernemers uit Groningen die zich willen oriënteren op meer milieuvriendelijk ondernemen begint er dit voorjaar een bijzonder symposium in het Provinciehuis aan het Martinikerkhof.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op donderdag 12 april a.s. vindt vanaf 14.45 uur in het Provinciehuis te Groningen het symposium Integraal Ketenbeheer plaats. Dit symposium wordt georganiseerd als onderdeel van het project Duurzaam Groningen.
Integraal ketenbeheer is een facet van duurzaam ondernemen. Naast integraal ketenbeheer (IKB) omvat het thema's zoals MPO (Milieugerichte Productontwikkeling) en PMZ (Productgerichte Milieuzorg). Op deze terreinen wordt bij het Groninger bedrijfsleven momenteel onderzoek gedaan naar veelbelovende activiteiten, projecten en/of initiatieven die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor financiële ondersteuning binnen het project Duurzaam Groningen. Tijdens het symposium Integraal Ketenbeheer op 12 april worden de 10 meest veelbelovende activiteiten, projecten en/of initiatieven gepresenteerd. Verder worden tijdens het symposium de conceptbeleidskaders van de provincie Groningen voor integraal ketenbeheer toegelicht.
Project Duurzaam Groningen heeft als doel het versterken van de economische positie van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen, zonder daarbij het milieu extra te belasten. Ongeveer 300 ondernemingen worden in dit project begeleid en ondersteund op het gebied van milieuzorg, preventie, gebiedsgerichte aanpak (duurzame bedrijventerreinen en Integraal Ketenbeheer), informatie- en communicatietechnologie en duurzaam ondernemen. Duurzaam Groningen is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, Syntens, alle Groningse gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO/NCW Groningen, MKB-Noord, Rabobank, Essent Duurzaam en Technologiecentrum Noord-Nederland.