nieuws

08 jul 2002, 00:12

Subsidie voor Gronings project duurzaam ondernemen

Het op een milieu-vriendelijke wijze ondernemen in de provincie Groningen krijgt een impuls. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft althans besloten om een subsidie te geven aan een project dat er op gericht is het duurzaam ondernemen in de provincie Groningen te stimuleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het SNN stelt een subsidie van € 137.700 beschikbaar voor een deelproject van ‘Duurzaam Groningen’. Vijfendertig bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf in de provincie Groningen doen mee aan het project. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de prestaties op de terreinen van werkgelegenheid en milieu gelijkelijk worden verbeterd.