nieuws

23 dec 2009, 20:08

Subsidie voor fraaie houtsingels in Westerkwartier

Groningen kent een enorme afwisseling aan landschappen. Een in Nederland uniek landschap is te vinden in het Westerkwartier, waar veel weilanden worden omzoomd door houtsingels. Deze zijn zo bijzonder dat er nu een vernieuwde subsidieregeling in het leven is geroepen om ze te beschermen.  

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De contracten voor het onderhoud aan de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier zijn eind 2003 omgezet van de oude RBON-regeling naar de SAN-regeling en collectief door Landschapsbeheer Groningen aangevraagd. Deze contracten lopen na zes jaar bij zo’n zeshonderd eigenaren eind 2009 af. Naast het verlengen van de oude overeenkomsten zijn ook subsidieaanvragen mogelijk voor singels die eerder niet deelnamen aan de SAN-regeling. De SNL-regeling heeft evenals de oude SAN-regeling ook een looptijd van zes jaar.
Voor houtsingels die nog niet voldoen aan de voorwaarden van de SNL regeling biedt Landschapsbeheer Groningen de mogelijkheid om deze (in het gunstigste geval gratis) te herstellen zodat ze vervolgens voor een beheersvergoeding in aanmerking komen.
 
Landschapsbeheer Groningen, de agrarische natuurverenigingen Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier en De Eendracht en de Dienst Landelijk Gebied hebben de handen ineen geslagen voor ondersteuning bij deze aanvragen. Hiervoor zijn in november een aantal ‘zitdagen’ gehouden op verschillende locaties in het Zuidelijk Westerkwartier. Op deze dagen is  informatie gegeven over de nieuwe SNL-regeling, zijn vragen beantwoord en is geholpen bij het indienen van nieuwe beheersovereenkomsten.
 
Tot en met 15 januari 2010 is het nog mogelijk om via Landschapsbeheer subsidie aan te vragen voor het beheer van de houtsingels! Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen op telefoonnummer (050) 534 51 99.