nieuws

09 jul 2001, 00:12

Subsidie voor boeren die knotwilgen en poelen sparen

Boeren die knotwilgen, houtsingels, kleine bosjes en rietzomen sparen kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze wil voorkomen dat het landschap één grote, monotone akker wordt waar boeren alleen maar geld mee verdienen. De laatste restsjes natuur die er nog tussen de akkers resteren moeten behouden blijven, vindt de provincie Groningen.
Daarom heeft het provinciebestuur een ‘gebiedsplan’ opgesteld. Daarin staat in welke gebieden en voor welke doelen de landbouwers subsidies kunnen aanvragen voor een aangepast beheer voor weidevogels, ontwikkeling van bijzondere vegetaties en de ontwikkeling van een soortenrijke flora.