nieuws

05 feb 2003, 00:12

Subsidie nieuw stadion FC Groningen niet aan club besteed

Subsidiegeld voor de bouw van de Euroborg, het nieuwe stadion van FC Groningen, is toch niet uitgegeven aan het exploiteren van de voetbalclub.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit een deze week in allerijl uitgevoerde controle door de provincie blijkt dat subsidiegeld voor de bouw van de Euroborg volgens afspraak is besteed aan allerlei werkzaamheden rondom de nieuwbouw. Dit maakte de provincie Groningen dinsdagavond bekend. Het bestuur van het nieuwe stadion, een megaproject van rond de vijftig miljoen euro, moest bij de provincie op het matje komen na berichten in het Dagblad van het Noorden. De bestuurders zouden provinciegeld gebruikt hebben voor de exploitatie van de Groningse club. Er zou in april 2002 450.000 euro uit deze pot, gevuld met ruim twee miljoen euro, zijn doorgesluisd naar FC Groningen. Dit bedrag was kort daarvoor door de provincie overgeboekt en slechts bestemd voor financiering van nieuwbouw. Geputeerde H. Bleker (CDA, sport) eiste snelle opheldering. De provincie kreeg inzage in de administratie van de Euroborg NV. Bleker stelt nu vast dat het geld ‘correct is besteed’.
De provincie is desondanks nog niet helemaal tevreden. De tot dusverre overgelegde cijfers lopen tot en met 30 november 2002. De gegevens van de afgelopen maanden moet de Euroborg NV voor 1 maart alsnog presenteren. Bovendien is de financiële rapportage niet voorzien van een accountantsverklaring en is er nog geen prognose van nog uit te voeren werkzaamheden overgelegd, aldus de provincie. Ook dit tekort moet 1 maart opgelost zijn.* De directie van de Euroborg NV heeft tegenover de provincie gesteld dat ze het ontstane beeld, dus dat subsidiegeld mogelijk oneigenlijk zou zijn uitgegeven, betreurt. Ze benadrukt dat alle ontvangen gelden volgens afspraak worden uitgegeven.