nieuws

17 apr 2002, 00:12

Studentenorganisatie Groningen klaar met kandidatenlijst

De Studentenorganisatie Groningen (SOG) heeft op haar Algemene Ledenvergadering haar kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Universiteitsraad vastgesteld. De SOG-fractie is een voortzetting van de Studentenfractie Groningen die reeds sinds zeven jaar de studenten aan de universiteit vertegenwoordigt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De SOG is voortgekomen uit het samengaan van de activiteiten van de SORUG en de SFG en bestaat sinds 1 oktober 2001. Sinds afgelopen februari heet de zittende fractie, die het afgelopen jaar nog als SFG de verkiezingen is ingegaan, al SOG-fractie. De SOG is de breedste algemene belangenbehartiger in Groningen en streeft er met een fractie naar een degelijk en continu politiek beleid op U-Raadsniveau te voeren. Gebaseerd op de inhoud en niet op politiek opportunisme. De SOG probeert met haar beleid het beste voor de studenten, maar ook voor de universiteit in het algemeen te bereiken.
De SOG is trots een zeer professionele en gemotiveerde kandidaat-fractie aan u te kunnen presenteren: 1. Renske van der Veer, Letteren 2. Albert Jan Nederhoed, Rechten 3. Rutger van der Noort, Bedrijfskunde 4. Ronald Terlien, Bedrijfskunde 5. Eric Weijman, Bedrijfskunde 6. Anita Hoekstra, Letteren 7. Olivier Morot, Bedrijfskunde, Letteren 8. Clara van Dijk, Rechten 9. Karla Schipper, Rechten 10. Hans Boezel, Economie, PPSW 11. Marin Çitgez, W&N, Medische wetenschappen 12. Hanneke Kruidhof, Wiskunde en Natuurwetenschappen
Het verkiezingsprogramma zal op 25 april worden vastgesteld en zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt. Dit zal het snelst te lezen zijn op http://verkiezingen.studentenorganisatie.nl. Op deze site kunt u vanaf volgende week ook meer informatie lezen over de kandidaten zelf.