nieuws

18 jul 2002, 00:12

Studenten tegen het Bindend Studieadvies

Het geven van een bindend studieadvies is niet goed. Het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) in de Centrale Medezeggenschapsraad (MCR) van de Hanzehogeschool verwerpt dit type advies. De Hanze stelt dat het een mogelijkheid biedt om de kwaliteit te handhaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Per jaar krijgt tien procent van de studenten het advies met de studie te stoppen. Onnodig, meent het VOS. Door zaken als de tempobeurs is de druk op studenten al hoog genoeg. Ze moeten zelf beslissen of ze door gaan of niet.
Het VOS meent dat het eerste jaar niet goed in elkaar zit, en wijt daar de slechte studieresultaten van een deel van de studenten aan. ‘’Het is maar de vraag of het verstrekken van een bindend studieadvies objectief kan gebeuren’’, meent het Vos. ‘’Visitaties van veel opleidingen laten te wensen over. Dat betekent dat studenten meer moeite zullen hebben hun studie goed te kunnen doen. Toch blijven de opleidingen de studenten massaal wegsturen’’, zegt VOS-fractievoorzitter Ronald Schurer.
‘’Het bindend studieadvies staat gelijk aan het falen van het beleid van de Hanzehogeschool. Immers, als een propedeusejaar goed in elkaar steekt is een bindend studieadvies toch niet nodig? De HG moet voor betere studiebegeleiding kiezen in plaats van dergelijke ingrijpende maatregelen’’.