nieuws

05 feb 2015, 11:11

“Studenten in Groningen niet verbannen naar aparte treurige campus”

“Studenten in Groningen niet verbannen naar aparte treurige campus”

“Het is nu vaak supergezellig en levendig in de Groningse binnenstad en stadswijken dankzij het feit dat er veel studenten wonen. Groningen ademt dankzij die studenten waaronder gelukkig ook steeds meer buitenlandse, juist een dynamische en kosmopolitische sfeer. Het zou dan ook een zeer slecht idee zijn om studenten naar een aparte campus te verbannen, bijvoorbeeld op Zernike.” Dat is vandaag de stelling van de Groninger Internet Courant. Bent u het er mee eens of juist niet? Reageer dan op onze Facebookpagina:  https://www.facebook.com/gic.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor onze stelling is een persbericht van de Stadspartij . Die is juist van mening dat het Zernike terrein ‘zich bij uitstek leent voor grootschalige studentenhuisvesting, maar ziet dit niet terug in de gezamenlijke plannen van onderwijsinstellingen en college van B&W voor het Zernike terrein’.

Groningen is een studentenstad en dat moet, wat de Stadspartij betreft, vooral zo blijven. Maar:

‘Groningen wordt al jarenlang geconfronteerd met veel problemen op het gebied van het huisvesten van haar studenten. De huidige regelgeving op dat gebied is niet toereikend, schiet op veel plaatsen meer dan tekort en leidt tot gespannen verhoudingen omdat de leefbaarheid in buurten en wijken door de ondergrens is gezakt. Ook wordt er aan de woonwensen van de studenten zelf te weinig gehoor gegeven. Zij vragen om kwalitatief betere huisvesting maar in plaats daarvan betalen zij zich nu blauw aan huur voor een paar vierkante meter met gedeelde voorzieningen.”

“De wethouder riep eens dat de hele stad onze campus is. Wij zien dat toch echt anders en daarom hebben we de plannen voor Zernike op de agenda van de raadscommissie geplaatst. Over problemen praten wordt er genoeg gedaan, maar als het aan ons ligt komen er nu ook oplossingen. Er zijn tenslotte genoeg voorbeelden in Nederland waar grootschalige studentenhuisvesting prima voldoet, Twente bijvoorbeeld. Laat nou net onze nieuwe burgemeester Peter den Oudsten daarvandaan komen. Wat de Stadspartij betreft, een kans voor Groningen!” (Foto boven: Campus Twente).

 

Reageer en "like" ons via:

 https://www.facebook.com/gic.nl