nieuws

25 feb 2010, 10:10

Student wordt toch niet toegelaten op geneeskunde

De Groningse student Tim Schippers mag toch geen geneeskunde gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verwierf via decentrale selectie een studieplaats aan het Groningse academische ziekenhuis UMCG, maar omdat hij daarvoor al driemaal was uitgeloot voor geneeskunde, mag hij toch niet aan zijn studie beginnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een beroep dat de voormalige Informatie Beheer Groep (IBG), tegenwoordig Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), had aangespannen. Eerder bepaalde de Groningse rechtbank dat het niet redelijk was om Schippers zijn studieplek te weigeren, maar de Raad van State meent dat de student beter had kunnen weten.

Kortgeleden opperde oud-minister Ronald Plasterk van Onderwijs om het lotingssysteem voor geneeskunde te laten vallen. Of dat gaat gebeuren, is nu afhankelijk van een nieuw kabinet.

De wet schrijft nu nog voor dat een aanstaande student maximaal drie keer mag meeloten voor een studie met een numerus fixus. Achtergrond van die bepaling is onder meer dat nieuwe lichtingen schoolverlaters ook een kans moeten krijgen om zo'n studieplek te bemachtigen. Dat zou moeilijker zijn als voorgangers die eerder uitgeloot werden, eindeloos mee blijven loten. De Raad van State acht die bepaling van belang, zo blijkt uit de uitspraak van woensdag.

Tim Schippers was al driemaal uitgeloot toen hij zich inschreef voor de decentrale selectie in Groningen. Via die procedure kunnen studenten die op selectiedagen goed presteren de loting omzeilen en rechtstreeks geplaatst worden. Schippers veroverde zodoende alsnog een geneeskundeplek. Omdat hij in de maanden dat hij meedeed aan de decentrale selectie niets hoorde van de IBG en hij bericht kreeg dat hij een plek had gekregen, vertrouwde de student erop dat hij aan zijn studie mocht beginnen. Maar de IBG weigerde hem een bewijs van toelating.

De bestuursrechter vindt dat Schippers uit het feit dat hij mee mocht doen aan de procedure, niet kon afleiden dat hij zou worden toegelaten tot de gewenste studie. Aangezien hij wel kon weten dat hij al het maximumaantal keren had meegeloot, weigerde de IBG hem terecht. De Groningse universiteit heeft nu in de informatie voor de decentrale selectieprocedure uitdrukkelijk opgenomen dat deze omweg wel meetelt als een volwaardige poging om een plaats bij geneeskunde te verwerven.