nieuws

07 mrt 2002, 00:12

Student en Stad springt gat in de lucht

De fractie van Student en Stad is in het Stadshuis in Groningen een gat in de lucht gesprongen. Want die partij slaagde er niet alleen in met een zetel terug te keren inde Groningse gemeenteraad, maar zelfs om haar zetel-aantal te verdubbelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter mevr. Mick de Goeij zag haar stoutste dromen werkelijkheid worden. Overigens lijkt Student en Stad wellicht zelfs een wethouder te kunnen leveren, gezien het feit dat D66 fors heeft verloren en omdat Groen Links en SP minder aantrekkelijk lijken als coatitiepartners voor PvdA en CDA in de stad Groningen. De nieuwe fractievoorzitter Edwin Bouwma denkt dat de winst te danken is aan de grote inzet.