nieuws

09 jun 2009, 21:09

‘Student en Stad’: verdwijnen banen voor jongeren 'funest' voor Groningen

De politieke partij Student en Stad in de gemeenteraad in Groningen maakt zich ernstig zorgen om het verdwijnen van banen voor jongeren bij de gemeente. Dat schrijft voorzitter Stephan Antuma in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen. Volgens hem is een door het college van B en W van Groningen ingestelde personeelsstop misschien gunstig voor de korte termijn, maar funest voor de toekomst. Antuma:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Donkere wolken pakken zich samen boven Groningen. De economische recessie slaat de stad niet over. Dat was te merken in de Voorjaarsbrief van B&W, traditiegetrouw de opmaat naar de begroting voor het nieuwe jaar. Over 2008 werd er nog een overschot van € 42,2 miljoen gepresenteerd, waarvan € 3,7 miljoen vrij besteedbaar is. Wanneer raad en college nu niet ingrijpen, zal het tekort op de begroting in 2013 zijn opgelopen tot € 33,8 miljoen. Dit betekent dan ook maar een ding: bezuinigingen.

Een van de eerste maatregelen waar het college toe heeft besloten is een personeelsstop. Dit betekent dat vacatures niet worden ingevuld en dat er geen extern personeel meer zal worden ingehuurd. Een zware maatregel, zeker wanneer je bedenkt dat de werkdruk bij sommige afdelingen al behoorlijk hoog ligt. De personeelsstop betekent ook dat de gemeente Groningen zich kan voorbereiden op de naderende uittocht van de babyboomgeneratie.

Juist in deze periode is er voldoende (jong) talent dat graag bij de gemeente Groningen wil werken. De bijeenkomst van vorige week woensdag, waarbij ruim 20 HBO'ers en WO'ers aanwezig waren, gaf daar een prima indicatie van. Wethouder Karin Dekker en gemeentesecretaris Henk Bakker vertelden vanuit hun eigen optiek hoe de gemeente in elkaar zit. Aan mij de eer om wat te vertellen over het werk aan de "andere" kant van de politieke scheidslijn. Na een korte rondleiding door het stadhuis vertrok men enthousiast door alle positieve verhalen naar de Eendrachtskade om een kijkje te nemen bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SOZAWE).

Hoewel ik begrijp dat er op dit moment drastische maatregelen nodig zijn om het tekort te beteugelen, heb ik mijn vraagtekens bij het besluit tot een volledige personeelsstop. Gunstig voor de korte termijn, maar funest voor de toekomst. Wat mij betreft maken we een uitzondering voor de instroom van medewerkers tot 30 jaar. De gemeente Groningen kan zich niet permitteren om af te wachten totdat de onweersbui is overgetrokken, maar moet werk maken van de verjonging van het personeelsbestand. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Laten we dan ook maar vlug werk gaan maken van én voor deze toekomst.''