nieuws

17 jun 2002, 00:12

Strop van twee miljoen euro door giftig hout in Groningse wijk

Het giftige hout dat is gebruikt bij de aanleg van damwanden in de nieuwe Groningse wijk Reitdiep, moet verwijderd worden. Dat betekent voor de ontwikkelingmaatschappij van de duurzame Groningse nieuwbouwwijk Reitdiep een strop van twee miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat de damwanden weg moeten gebeurt op last van het waterschap Noorderzijlvest. Die vindt dat alle damwanden en aanlegsteigers in de wijk moeten worden vervangen, omdat gewolmaniseerd hout is gebruikt. Gewolmaniseerd hout bevat giffen die na verloop van tijd vrijkomen in het water. In 2000 besloten de waterschappen gezamenlijk dit hout voortaan uit hun wateren te weren. Dat ontdekte ook de ontwikkelingsmaatschappij CV Reitdiep toen deze na de bouw van de wijk alsnog een vergunning vroeg voor het gebruik van dit hout. Het waterschap Noorderzijlvest zegt ‘zeer verbaasd’ te zijn dat de CV Reitdiep gewolmaniseerd hout heeft gebruikt, terwijl de waterschappen dat al twee jaar afkeuren. De ontwikkelingsmaatschappij Reitdiep zegt bezwaar te zullen maken tegen het afwijzen van de vergunning.